Serwisanci – Obsługa Informatyczna Firm

Wdrożenie RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich Administratorów Danych obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych.

Świadczymy kompleksowe usługi wdrażania Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji oraz zgłoszeniem zbiorów danych osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnej z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Możemy być Państwa Inspektorem Ochrony Danych (IOD), dzięki czemu odciążymy Państwa z wielu obowiązków, jakie nakłada na Administratorów Danych, ustawa o ochronie danych osobowych.

Posiadamy ponad 14 lat doświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Audyt RODO

Przedmiot audytu RODO stanowi bezpośrednia weryfikacja przez audytorów realizacji zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Efekt usługi stanowi przystępny raport, zawierający wynik badania.

Audyt pełni funkcję weryfikacyjną, co oznacza że służy sprawdzeniu, czy uprzednie wdrożenie RODO przebiegło prawidłowo.

W zakres usługi nie wchodzi sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Wdrożenie RODO

Przedmiot audytu RODO stanowi bezpośrednia weryfikacja przez audytorów realizacji zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Efekt usługi stanowi przystępny raport, zawierający wynik badania.

Audyt pełni funkcję weryfikacyjną, co oznacza że służy sprawdzeniu, czy uprzednie wdrożenie RODO przebiegło prawidłowo.

W zakres usługi nie wchodzi sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Szkolenie RODO

Usługa szkolenia wdrożeniowego jest znakomitym uzupełnieniem Wdrożenia RODO.

Oprócz modułu obejmującego szkolenie z RODO, skupiamy się na praktycznym stosowaniu środków bezpieczeństwa danych osobowych oraz na wnioskach z audytu walidacyjnego.

Jednocześnie uczymy, jak w praktyce i sprawnie reagować na zdiagnozowane zagrożenia oraz jak stosować dokumentację, przygotowaną w ramach usługi Wdrożenie RODO

Outsourcing IOD

Po wdrożeniu RODO, mogą Państwo zlecić nam usługę Outsourcingu IOD – sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych.

IOD zajmuje się bieżącym prowadzeniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a także reagowaniem na żądania podmiotów danych.

Powierzenie tego zadania zewnętrznemu i ubezpieczonemu specjaliście, gwarantuje jego rzetelność oraz skuteczność w sytuacjach wymagających obiektywności.

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Strona korzysta
    z plików Cookies.
    Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.