Serwisanci – Obsługa Informatyczna Firm

Wdrożenie RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich Administratorów Danych obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych.

Świadczymy kompleksowe usługi wdrażania Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji oraz zgłoszeniem zbiorów danych osobowych do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnej z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Możemy być Państwa Inspektorem Ochrony Danych (IOD), dzięki czemu odciążymy Państwa z wielu obowiązków, jakie nakłada na Administratorów Danych, ustawa o ochronie danych osobowych.

Posiadamy ponad 14 lat doświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Audyt RODO

Przedmiot audytu RODO stanowi bezpośrednia weryfikacja przez audytorów realizacji zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Efekt usługi stanowi przystępny raport, zawierający wynik badania.

Audyt pełni funkcję weryfikacyjną, co oznacza że służy sprawdzeniu, czy uprzednie wdrożenie RODO przebiegło prawidłowo.

W zakres usługi nie wchodzi sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Wdrożenie RODO

Przedmiot audytu RODO stanowi bezpośrednia weryfikacja przez audytorów realizacji zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Efekt usługi stanowi przystępny raport, zawierający wynik badania.

Audyt pełni funkcję weryfikacyjną, co oznacza że służy sprawdzeniu, czy uprzednie wdrożenie RODO przebiegło prawidłowo.

W zakres usługi nie wchodzi sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Szkolenie RODO

Usługa szkolenia wdrożeniowego jest znakomitym uzupełnieniem Wdrożenia RODO.

Oprócz modułu obejmującego szkolenie z RODO, skupiamy się na praktycznym stosowaniu środków bezpieczeństwa danych osobowych oraz na wnioskach z audytu walidacyjnego.

Jednocześnie uczymy, jak w praktyce i sprawnie reagować na zdiagnozowane zagrożenia oraz jak stosować dokumentację, przygotowaną w ramach usługi Wdrożenie RODO

Outsourcing IOD

Po wdrożeniu RODO, mogą Państwo zlecić nam usługę Outsourcingu IOD – sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych.

IOD zajmuje się bieżącym prowadzeniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a także reagowaniem na żądania podmiotów danych.

Powierzenie tego zadania zewnętrznemu i ubezpieczonemu specjaliście, gwarantuje jego rzetelność oraz skuteczność w sytuacjach wymagających obiektywności.

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwisanci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w celu realizacji powyższego zgłoszenia

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Serwisanci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

    Strona korzysta
    z plików Cookies.
    Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.